Đố bạn biết hộ chiếu nào đi được nhiều nước nhất trên thế giới?

Theo bài viết “The most powerful passports in the world” trên Yahoo thì 2 hộ chiếu mà bạn có thể đi được nhiều nơi nhất trên quả địa cầu này hiện nay là hộ chiếu Mỹ và Anh. Hai hộ chiếu này có thể đi thông qua được 147 nước và cũng là hộ chiếu mạnh nhất hiện nay.

Các hộ chiếu được đứng ngang ngữa trong việc đi lại trên thế giới với Mỹ và Anh là Nam Hàn, Đức, Pháp. Nếu bạn có hộ chiếu nằm trong các nước này, bạn có thể đi đi lại lại 145 nước. Kế 3 nước này là Ý và Thụy Điển, hộ chiếu này đi được 144 nước.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Singapore cũng giỏi thiệt, bạn có thể đi được 143 nước khác nhau với hộ chiếu Singapore. Ngoài Singapore ra, hộ chiếu của Nhật, Phần Lan, Đan Mạch, Luxebourg, Hà Lan cũng đi được 143 nước .

Hộ chiếu Thụy sĩ, Gia Nả Đại đi được 142 nước. Hung Gia Lợi, Bỉ, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Ireland có thể đi thông qua được 142 nước .

Nhớ hồi nào Việt Nam cũng là thần tượng của các nước Đông Nam Á. Ai ai cũng nể nang. Thật tiết quá.

Source:

  • The most powerful passports in the world by Yoni Heisler on March 27, 2016
    https://www.yahoo.com/news/most-powerful-passports-world-153043887.html

Leave a Reply