GIA TÀI CỦA MẸ
(phiên bản Bún Bò Ba Cô Gái, 2/7/2022)
Sáng tác: Thánh Rắc Hành

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Bao nhiêu năm giải phóng rồi nè
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ, một nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Bao nhiêu năm giải phóng rồi nè
Gia tài của mẹ, một rừng tham quan
Gia tài của mẹ, một núi nợ nần


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Dạy cho con bám đich bang quan
Dạy cho con hấc cao mặt lên
Biết bố tao là ai, cho Việt coi

Mẹ mong con có việc làm
Mẹ mong con có tiền đổ xăng
Ôi giá xăng lại tăng mới chiều qua

Thánh Rắc Hành, Jul 2, 2022
Gia Tài Của Mẹ Theo Phong Cách Của Thánh Rắc Hành Tại Bún Bò Ba Cô Gái, 56,633 views
https://www.youtube.com/watch?v=XWHRyjFqNHA

GIA TÀI CỦA MẸ
(phiên bản xưa, Trịnh Công Sơn, 1965)

Xem các gia tài của mẹ khác.

  1. Gia Tài Của Mẹ (lời mới – Văn Sơn Lê, Nam Lộc)
  2. Gia Tài Của Mẹ (Trịnh Công Sơn, Khánh Ly), hoà hợp dân tộc?
  3. Gia Tài Của Mẹ (Khánh Ly, Trịnh Công Sơn). Cũng tại CSVN và DLV làm tui…
  4. Gia Tài Của Mẹ

Leave a Reply