GIA TÀI CỦA MẸ (lời mới)
Sáng tác: Văn Sơn Lê (Đức), Nam Lộc (Mỹ)

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Sau bao năm giải phóng được gì
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Bao nhiêu năm đảng cướp cầm quyền
Gia tài của mẹ biển rừng tan hoang
Gia tài của mẹ đạo đức tồi tàn


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bọn buôn dân bán nước làm giàu
Bọn con ông cháu cha làm vua
Ôi oán than tràng lang, khắp mọi nơi
Bọn tay sai cướp đất người cày
Rồi đem dâng bán cho ngoại bang

Ôi nước non Việt Nam, đây còn gì

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc tây
Sau bao năm cộng sản cầm quyền
Gia tài của mẹ, một bọn lưu manh
Gia tài của mẹ, một lũ độc tài

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Sau bao năm bọn cướp tràn vào
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ, một núi nợ nần

Mẹ đâu khuyên cướp bóc người nghèo
Mẹ đâu khuyên bắt oan người dân
Ôi nhẫn tâm làm sao, lũ cộng nô
Mẹ đâu khuyên ức hiếp đồng bào
Mẹ đâu khuyên bán buôn quyền cao

Ôi bán luôn tài nguyên, cho giặc Tàu
Ôi nước non Việt Nam, bao hận thù

Văn Sơn Lê và Nam Lộc, Sunday, July 3, 2022 night

Nhạc phẩm Gia Tài Của Mẹ “ lời cập nhật” – Nhạc sĩ Nam Lộc , Diễm Liên – Teletron Bolsa 7/4/2022

Xem các gia tài của mẹ khác.

  1. Gia Tài Của Mẹ (phiên bản Bún Bò Ba Cô Gái)
  2. Gia Tài Của Mẹ (Trịnh Công Sơn, Khánh Ly), hoà hợp dân tộc?
  3. Gia Tài Của Mẹ (Khánh Ly, Trịnh Công Sơn). Cũng tại CSVN và DLV làm tui…

Leave a Reply