Thứ năm, 1 tây tháng Giêng năm 2015 Florida có một số luật bắt đầu có hiệu lực, trong đó có 2 luật rất là quan trong mà chúng ta cũng cần nên biết.

Luật #1 – Child car-seat law

Tất cả các em nhỏ dưới 5 tuổi phải ngồi vào ghế trẻ em (car seats or booster seats). Hiện tại thì bắt buộc những em nhỏ dưới 3 tuổi phải ngồi vào ghế an toàn của trẻ em (child-restraint devices) và các em 4 và 5 tuổi có thể dùng giây an toàn (seat belts).


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Nếu không tuân theo sẽ bị phạt $60 cộng thêm 3 điểm vào bằng lái xe…

Luật #2 – Minimum wage law
Lương tối thiểu của tiểu bang của FL cũng sẽ được tăng thêm từ $7.93 đến $8.05 một giờ.

Chi tiết có thể vào trang báo Orlando Sentinel trong bài  “Child car-seat law goes into effect Thursday; minimum wage rises”.

Child car-seat law goes into effect Thursday; minimum wage rises
December 29, 2014, 2:45 PM
http://www.orlandosentinel.com/news/os-new-laws-take-effect-20141229-story.html

Chú thích:
car seats: infant car seat, convertible car seat, booster car seat, travel system
hình minh họa

Leave a Reply