Thứ năm, 1 tây tháng Giêng năm 2015 Florida có một số luật bắt đầu có hiệu lực, trong đó có 2 luật rất là quan trong mà chúng ta cũng cần nên biết.

Luật #1 – Child car-seat law

Tất cả các em nhỏ dưới 5 tuổi phải ngồi vào ghế trẻ em (car seats or booster seats). Hiện tại thì bắt buộc những em nhỏ dưới 3 tuổi phải ngồi vào ghế an toàn của trẻ em (child-restraint devices) và các em 4 và 5 tuổi có thể dùng giây an toàn (seat belts).

Coming soon!

Nếu không tuân theo sẽ bị phạt $60 cộng thêm 3 điểm vào bằng lái xe…

Luật #2 – Minimum wage law
Lương tối thiểu của tiểu bang của FL cũng sẽ được tăng thêm từ $7.93 đến $8.05 một giờ.

Chi tiết có thể vào trang báo Orlando Sentinel trong bài  “Child car-seat law goes into effect Thursday; minimum wage rises”.

Child car-seat law goes into effect Thursday; minimum wage rises
December 29, 2014, 2:45 PM
http://www.orlandosentinel.com/news/os-new-laws-take-effect-20141229-story.html

Chú thích:
car seats: infant car seat, convertible car seat, booster car seat, travel system
hình minh họa

Leave a Reply