World Cup 2014 at Brazil

World Cup 2014 Final

Germany vs. Argentina

Where can we get information about World Cup 2014?

Here are some sites have great news about World Cup 2014:

  • Live – youtube.com/watch?v=FS5SHi0GzpM
  • Articles (Germany vs Argentina) – sports.yahoo.com/soccer/world-cup/germany-argentina-12143
  • Articles (soccer / World Cup) – sports.yahoo.com/soccer/world-cup

Who was the winner of World Cup 2014 at Brazil?

Finally, Germany won Argentina 1::0.  The first and last ball Germany won Argentina at the time 112:20.  Later, Argentina had tried to win Germany couple times but unsuccessful.
Vietnamese: worldcupgermanyagentina.png

Who was Germany team’s and Germany people’s hero?

That’s Mario Gotze, 22 years old, 5 ft 9 in.  His Germany team number is 19.  He got that winning ball which many people said that was unbelievable.
Vietnamese:  worldcupgermanyagentina3.png

How many times those teams in the final round have won World Cup?

Germany won 4 times including 2014 season (1954, 1974, 1990, 2014).  Brazil won 5 times (1958, 1962, 1970, 1994 and 2002).  Argentina won 2 times (1978 & 1986)….

When was the first time World Cup 2014 final round teams joined the World Cup and how many times did they compete?

Germany joined in 1934 for the first time and competed 18 times.  Brazil first joined in 1930 and competed 20 times. Argentina joined in 1930 and competed 15 times.  Netherlands hasn’t won any World Cup champion yet but competed in the final round several times; Netherlands joined World Cup in 1934 for first time.
Vietnamese: worldcupgermanyagentina2.png

more World Cup 2014 stuffs coming soon!

Summary:

Duc v.s. A Can Dinh – World Cup 2014 Final tintucexpress.com/duc-v-s-a-can-dinh-world-cup-2014-final

2014 World Cup Final – Germany vs Argentina (1::0)

Winner: Germany (Đức)

US$35 million prize

Runner Up: Argentina (Á Căn Đình)

US$25 million prize

3rd place: Netherland (Hoà Lan)

US$22 million prize

4th place: Brazil (Ba Tây)

US$20 million prize

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By My Home

Leave a Reply