Đoạn Trường Tân Thanh – Tác giả: Nguyễn Du – Bản Nôm-Hán (1874) / Nôm – Latin (2002)

do Nguyễn Huy Hùng Houston TX

Truyenkieu-Doan-Truong-Tan-Thanh-Nguyen-Du-do-Nguyen-Huy-Hung-Houston-TX-chap-nhat-dong-dai


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Leave a Reply