Lần cuối đổ bánh xèo hình như 10 về trước hơn. Nhiều lần Ba kêu đổ vài cái bánh cúng mẹ mà không biết tại làm sao mình không muốn làm… người nó sao sao đó… rốt cuộc rồi ngày 3 tháng 3, 2019 mình đổ bánh dùng mấy cái chảo điện… ngày này là ngày giỗ mẹ mình, mẹ mất ngày 3/3/1993.

Mình không đổ bánh không phải vì mình không biết đổ… hồi nhỏ mẹ cũng đã dạy mình lý thuyết miệng khi mẹ đổ bánh xèo… mình đổ rất thành công vào khoảng năm 2003 hay 2004 hay 2005 gì đó… lần này cả nhà ăn, xum hộp ăn uống… vì trước đó cả nhà, người đi làm, người đi học… ích có khi gặp nhau đầy đủ… coi như cũng vui vẽ nhất từ khi sau khi mẹ mình mất… có Ba mình, em mình và bạn em mình ăn.

Lần cuối trước lần này (3/3/2019 12 p.m. Sunday), mình đổ hình như hơn một bọc bột vì pha rồi bột không đúng tiêu chuẩn, rồi cho thêm bột vào và vào, rồi rốt cuộc hơn một gói, hình như 2 gói luôn thì phải… Lúc đó cũng không có ai ăn, chỉ mình và vợ thằng em ăn thôi, hình như Ba có ăn nhưng cũng ăn một chút thôi vì lúc đó Ba có bệnh trong người và Ba cũng không có thích thú gì mấy món ăn chơi…

Không biết gần sau này Ba mình rất thích thú với mấy món bánh đặc biệt là bánh dân gian Việt Nam… chắc Ba muốn mình làm để quay video cho mọi người xem và cùng nhau trân quý bánh dân gian của đất nước Việt Nam đặc biệt là bánh miền Nam Việt Nam… Ba mình hay kêu mình đổ bột làm đại bánh ăn nhưng mình không có làm… đặc biệt là gần đây… mình không có làm… mình mua cái măm để đổ bánh mà hồi đó tới giờ mình định mua mà không mua… nhưng không biết tại sao nữa… không làm… bây giờ có làm đi nữa, muộn quá rồi…

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply