Đài SBTN mà chữ SBTN là chữ viết tắt của Saigon Broadcasting Television Network.  SBTN là tên của đài truyền hình của người Việt ở Garden Grove, California, nơi mà có rất nhiều người Việt sinh sống.  Người điều hành đài này không ai khác hơn là Trúc Hồ và cũng là chủ của hảng Trung Tam Asia Entertainment ở Cali.  Đài này được thành lập vào năm 2000 và là đài Việt ngữ đầu tiên chiếu 24/7 lúc bấy giờ.

SBTN đưa tin tức Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới hàng ngày.  Ngoài ra còn có các chương tình mang tính chất ý nghĩa khác như chương trình Tiếng Tơ Đồng do Ngọc Đan Thanh và Chí Tâm thực hiện, chương trình nấu ăn Bếp Nhà Ta Nấu do Uyên Thy thực hiện, chương trình The Giang Ngoc Show, chương trình Life & Style với Thuỳ Dương, chương trình Người Yêu Của Lính do Ngọc Minh thực hiện,…  Gần đây còn có chương trình Sức Khỏe và Thẩm Mỹ.

Hiện nay đài này có 6 đài khác dưới dạng affiliate và được nằm rải rác khắp nơi như là Boston, (Massachusetts), Dallas (Texas), Washington (D.C.), Houston (Texas).  Người Việt ở các nước khác như Canada và Úc Châu cũng có thể biết đến SBTN qua các đài SBTN-Canada và SBTN Úc Châu.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Quý vị có thể liên lạc với đài

  • SBTN – California, U.S.A. – Cali qua địa chỉ 10517 Garden Grove Blvd, Garden Grove, California 92843 và số điện thoại là (714) 636-1121.  Còn website là sbtn.tv.
  • SBTN – Boston, Massachusetts, U.S.A.
  • SBTN – Washington, D.C., U.S.A.:  Tên chính là The Washington Vietnamese TV Network và được biết qua cái tên SBTN DC.
  • SBTN – Dallas, Texas, U.S.A.
  • SBTN – Houston, Texas, U.S.A.:  Địa chỉ website là byntv.com.  Đài này được biết nhiều qua chương trình nấu ăn Cathy Ha’s Cooking Express hay Nấu Ăn Nhanh với Cathy Hà.  Quý vị có thể liên lạc đài này qua các thông tin sau đây:  10515 Bellaire Blvd Ste # E, Houston, Texas 77072 hay qua địa chỉ email news@byntv.com hoặc điện thoại (713) 429-4046 và fax (713) 589-4944.
  • SBTN – Canada:  Đài này dùng chương trình của SBTN Cali nhưng tin tức thì tin của người Canada địa phương.  Đài này bắt đầu được phát sóng vào tháng 7 năm 2004.  Hình như trước kia là Canada Thời Báo thì phải, chúng tôi nhớ mang mán là vậy.  So far, chúng tôi thấy trên website đài có các tin chính về Canada, Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới.  Quý vị có thể xem đài này qua Channel 818 của hảng cable Rogers, Channel 515 của hảng cable Shaw, Channel 75 của TV Bell Fibe và Channel 2901 của TV Optik.  Trang web chính của đài là sbtncanada.com.  Địa chỉ chính của đài là ở Toronto, Canada.  Nếu quý vị muốn liên lạc trực tiếp với đài này là 1114 College St. Toronto, ON. M6H 1B6 và số điện thoại là (416) 925-8607.
  • SBTN – Australia:  hay còn gọi là đài SBTN Úc Châu.

Chúng tôi sẽ viết tiếp thêm khi có những thông tin khác.

Posted by KBC.

Leave a Reply