2019 tiếp

TT: Ba! ồ, còn phần tiền nói chị bé 5 thiếu dì 4 gì đó, con không nghĩ là dì 4 cho chỉ mượn tiền đâu, ai chớ dì 4 mà, mẹ thì họa may ra… Nói dĩ cầm 40 ngàn đô la Mỹ cho chỉ mượn, không make sense chút nào hết. Bộ tưởng qua Mỹ dễ dư tiền lắm sao mà có để cầm 40 ngàn đô cho người ở Việt Nam mượn, trừ khi làm chuyện không chân chính mới có tiền thừa, không cần đến thôi…

TT: Khi dĩ qua Mỹ đâu còn nhỏ nữa, chồng dĩ chắc cũng vào tuổi hưu hay gần gì đó, mà mới qua có đi làm ngày nào đâu mà có tiền hưu, chỉ có tiền trợ cấp cho người già hay người tàn tật bệnh hoạn thôi. Chắc là dĩ và chỉ trao đổi cái gì đó.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

TT: Đừng nói con là dĩ đem cái nhà của mẹ đi bán cho chị bé 5 nhe. Bán, khi nào làm giấy tờ xong thì trả tiền. Tính đâu qua tay chị bé 5 làm giấy tờ được, không ngờ không được, rồi quy ra tiền rent nhe…

BA: Lúc đó thì nghe nói mấy anh em nó cũng có thế lắm… Lúc mình về nghe mấy chú nói thằng anh nó, M, làm đến chức tổng giám đốc ngân hàng phía nam, có bằng tiến sĩ gì đó…

TT: Ồ, mà chú Út cứ nhắc tới nhắc lui hoài đó hả… Ba nói BS lên… chú vẫn nói nói… đến lúc ba phải nói (cháu của chú) con TT… rồi sau đó chú Út đi làm về đều có rượu, chú cứ kình kình ba hoài… mỗi lần như vậy, con nghe thấy ba kêu chú đi ngủ nhưng chú cứ tiếp tục kình kình ba, rồi ba nói nhấn mạnh đi ngủ đi, ba còn nói với chú ba không nói chuyện với thằng say chứ gì…

BA: Ừ.

BA: Em nó có đứa làm trưởng công an…, hình như một trong 2 đứa sanh đôi, cặp song sinh ML… BT thì làm bác sĩ trưởng khoa cấp cứu nhà thương… BT nói với Ba mấy đứa em nó lên Saigon hết rồi, không còn đứa nào ở dưới đó hết.

TT: Ba! Ba biết tại sao con nghĩ vậy hong?

BA: Sao?

TT: Vì có lần chị Hai viết thơ qua có nói dì 4 đi Mỹ rồi. Chỉ nói, tội nghiệp dì 4 lắm, đi mà không bán được nhà… Hôm đó nhà không có ai ở nhà, con mới đi học về ghé lấy thơ, thấy thơ Việt Nam, mở ra đọc liền. Khi con mở thơ ra đọc, đọc tới khúc đó, con nói… nhà mẹ mà bán cái gì, đâu phải nhà của dĩ đâu mà bán… không muốn đọc nữa luôn…

TT: Ba, coi bộ chị Hai cũng không biết nhà đó là nhà của mẹ, dì 4 không có nhà…

TT: Ở dưới mình, ai cũng nghĩ là nhà của dĩ hết. Họ nói chuyện với mẹ, họ nói: “lên Saigon là ở nhà của bà Thệ”…

TT: Nghĩ cũng ngộ, em mình thì không cho vào nhà của em mình, đuổi, tống đồ em mình ra sân trong lúc chồng em mình bị bắt, cần chổ ở… Mỗi khi em mình lên Saigon thì phải ở nhờ nhà người dưng gần đó, không bà con, giòng họ gì hết… họ cho ở vì họ ở đó lâu đời biết chuyện cái nhà đó bao gồm chuyện đem dĩ vô ở…

TT: Dĩ cho người dưng lên ở, xong, họ về họ bán rao con dĩ mà dĩ đâu có biết. Họ nói thằng boy duy nhứt của dĩ ăn cắp áo xích chen của họ đi bán lấy tiền hút chích (thuốc phiện). Thằng boy của dĩ, thằng boy mà bên ngoại nói nó đặc biệt đó, có mấy cái tí mà ba kể gì đó…

BA: Khi Ba nghe người ta nói vậy, ba có nói là muốn chơi mấy thứ đó đâu phải dể có mà chơi…

TT: Tới tai mình thì không biết qua tai bao nhiêu người rồi. Không biết bà ngoại có nghe chuyện đó hong, há. Con thấy bà ngoại rất thân với mấy gia đình đó lắm…

TT: Mà ba, con thấy bà ngoại cũng ngộ, chơi thân những gia đình mà có gia đình có con là hung thủ liên quan đến tố giác gian bắt gia đình con gái mình bao gồm bắt con gái út của bà ngoại trong đêm khuya… bắt thằng rể xong và rồi còn định tóm gọn bắt luôn con gái thứ 5 bà ngoại nữa… đi chợ, đi đâu cũng ghé nhà họ, còn đi ngang nhà con gái cháu ngoại không nhìn một cái, đi thì đi bên đất con gái ông 5 Sanh…

TT: Trong khi có đường đi chính, trước cửa nhà mình mà bà ngoại không đi… con đường do ông ngoại làm để cho thiên hạ đi, con đường ông ngoại cắt một phần đất nhà để làm đường, mà phần đất đó nguồn gốc cũng là do ông bà ngoại mà có thôi….

TT: Con biết bà ngoại thân với họ đến lúc mình đi luôn. Có gia đình không biết bà con cái ngã nào mà nếu kêu theo vai vế bà ngoại kêu thì con phải kêu thằng GM học chung khối với con, cháu nội của người ta lên đến chức ông.
…..
…..

Cuộc trò chuyện giữa cha và con về chuyện bên ngoại (Phần 1)

TT (April 16, 2022 Saturday)

Leave a Reply