Cộng Sản Thật Là Buồn

Cộng sản biết đến thời buổi này các người lính cộng hoà (tuy là kẻ thù nhưng cũng phải nể ba phần) không còn lại bao nhiêu do tuổi già sức yếu. Số hết lòng quan tâm đến đất nước Việt Nam, mến dân nước Việt Nam, có không biết bao nhiêu tuổi thơ gắn liền với làng xóm, có tình làng nghĩa xóm, bà con dòng họ và là người từng không ngại đứng đầu ra quân để bảo vệ mạng sống người dân hay lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm chiếm của Trung+ hay việc càn vào Nam của cộng sản Bắc Việt mà cái gọi mà ngưòi Mỹ gọi là “North Vietnam invaded the South”, Bắc Việt xâm lược miền Nam, đã ra đi vĩnh viễn. Họ ra đi sớm [chết sớm] vì nhờ vào chính sách “học tập cải tạo” của cộng sản VN.

Số còn lại không còn mấy ai. Phần đông, đa số có điều kiện tốt hay qua Mỹ 4/30/1975 trở về trước, không biết gì về cộng sản cả, không biết cộng sản là gì vì họ chưa từng trải qua chỉ trừ một số người Bắc nhưng số đó chết hết lâu rồi. Miền Bắc bị cộng sản chiếm từ trước 1954.

Nói chung số [quân dân cán chính VNCH] có tình sâu đậm với Việt Nam không còn nữa là bao. Cái này phải nói là cộng sản buồn, buồn nhiều lắm vì kẻ thù “biết mình, biết ta”, hiểu mình nhiều nhất không còn nữa, chỉ còn lại những người không hiểu mình, buồn lắm…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Nay lấy dân ra hành để dân hiểu mình hơn nhưng khổ nổi dân không hiểu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sau bao nhiêu năm bị nhồi sọ dữ dội, vô kể dưới chính sách quá là thành công của cộng sản VN, “Mười năm trồng cây. Trăm năm trồng người”.

Đừng ai hỏi tại sao cộng sản vn đối sử với dân như vầy như nọ? Nếu ai để ý thì đã thấy rồi, từ đầu cộng sản vn đã coi dân không ra gì, lấy người dân ví như cái cây để trồng, “Mười năm trồng cây. Trăm năm trồng người.”

Dân càng không hiểu tắm lòng cao cả cai trị của cộng sản vn thì cộng sản lại càng tức, tức chết đi được… càng tức, càng hành.

Vừa hành dân vừa có tiền, có tiền bỏ túi riệng… “nhất cử lưỡng tiện”, ngu dại gì không làm.

*VN – Việt Nam, Trung+ – Trung Cộng, Việt Nam-cộng sản: Việt Nam Cộng Sản hay Cộng Sản Việt Nam, Việt Nam-cộng hoà: Việt Nam Cộng Hoà hay Cộng Hoà Việt Nam, VNCH – Việt Nam Cộng Hoà, cộng sản – cộng sản Việt Nam

Written by VN.

Leave a Reply