Hinh anh tet o nha tho Cong Giao Philliphe Phan Van Minh, Orlando, FL

flickr.com/photos/vietcatholic/15808592774/in/set-72157650206470668/lightbox

Video collection ve nhung hoat dong sinh hoat trong cong dong nguoi Viet o Florida nhu la Tet,…

youtube.com/embed/videoseries?list=PL3yyAuitgWk0QUvueC7A1PFwjw4-BKRoU
youtube.com/playlist?list=PL3yyAuitgWk0QUvueC7A1PFwjw4-BKRoU

Sinh hoat Tết 2015 – Tampa, St. Petersburg

Cộng đồng người Việt East Coast Florida tổ chức Tết

Hội Chợ Tết Ất Mùi 2015: Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida

Dạ tiệc văn nghệ và dạ vũ gây quỹ cho hội chợ tết cộng đồng 2015

Cộng đồng người Việt ở Florida chuẩn bị tết Ất Mùi 2015

Đi hội chợ tết do cộng đồng trung tâm Florida tổ chức

Above are some of related articles to “Cộng đồng người Việt sinh hoạt ở Florida 2015” which you might like.  More stuffs will added ASAP of receiving.

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply