Cộng đồng người Việt East Coast Florida tổ chức Tết

Dưới đây là một vài thông tin chúng tôi có về các sinh hoạt của người Việt vùng bờ biển phía đông Florida bao gồm Melbourne, Hallandale, Miami,…

Công Đoàn Thánh Andre Dũng Lạc Quận Brevard, Florida

Tổ chức hội tết mừng xuân Ất Mùi vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 2, năm 2015 tại Ascension Catholic Church vào lúc 12 giờ trưa đến 11 giờ đêm.
Vào Cửa Miễn Phí

Hội Tết Ất Mùi 2015, Cộng Đồng Việt Nam miền Nam Florida

Tết do Cộng Đồng Việt Nam miền Nam Florida sẽ tổ chức vào Thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015 vào lúc 5:00 giờ chiều tại
Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 123 NW 6th Avenue, Hallandale, FL 33009
Chi tiết…

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Hallandale Beach

Tổ chức Hội Chợ và Văn Nghệ Xuân Ất Mùi 2015 vào ngày Chúa Nhật, 15 tháng 2 năm 2015 tu 12 giờ trưa đến 10:30 PM
Vào Cửa Tu Do

Contact Information:

 • Công Đoàn Thánh Andre Dũng Lạc, Brevard County, Florida
  Ascension Catholic Church, 2950 N. Harbor City Blvd., Melbourne, FL 32935
  (321) 368-5064
  Lunar New Year Celebration
  Admission At No Cost
  Feb. 14, 2015, Noon – 11:00 P.M.
 • Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
  123 NW 6th Avenue, Hallandale, FL 33009
  Lunar New Year Celebration
  Admission At No Cost
  South Florida Vietnamese Community – Saturday, Feb. 07, 2015, 5:00 P.M.
  Church – Giáo xứ Đức Mẹ La Vang – Sunday, Feb. 15, 2015, noon to 10:30 P.M., Lai Than’s cell. phone #: (954) 952 9565

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply