Hôm nay đọc được tin nghe tưởng chỉ xảy ra ở con người nhưng mà cũng có xảy ra ở loài vật.

Có một chú nai nọ được sinh ra 2 tuần nhưng mẹ chú không thèm điếm xỉa đến chú nữa, người chủ trại đó đành phải chăm sóc chú ta.  Cho chú ta bú và uống thuốc bổ…

Nhưng đặc biệt là chú nai này khác những con nai khác là chú có lông màu trắng, trên lưng thì màu vàng có đốm trắng, chiếc mũi màu hồng, mặt màu trắng; trông rất đẹp và có thể nói là đẹp nhất từ đó đến giờ ở loài nai.

Người ta nói, thông thường thì nai không có màu trắng và có chiếc mũi màu tối/đen.  Đó là luật thiên nhiên để họ sinh tồn để khỏi bị những kẻ khác tấn công/phát hiện ra.  Mũi nai có cảm ứng được mùi của những kẻ lạ bao gồm các con thú khác tấn công.  Còn chú nai này có chiếc mũi mà người ta gọi là bị sun burn (mặt trời ăn) .

Cũng có lẽ vì sự khác thường đó, nai mẹ biết chú nai này không thể sinh tồn trong hoang giã mà bỏ rơi chú ta.  Nếu không ai chăm sóc và cho bú mốm, chú nai này sẽ không thể tồn tại.

Vài ngày nữa, nông trại đó sẽ mở ra cho người ta thăm viếng nhưng chú nai này chưa có thể xuất hiện được, phải đợi một thời gian nữa.

Mỹ Miều

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

2 thoughts on “Con Nai Bị Mẹ Bỏ”
  1. Dragon, the White-Faced Fawn Rejected by Mom, Now Thriving
    –http://abcnews.go.com/Lifestyle/dragon-white-faced-fawn-rejected-mom-now-thriving/story?id=31533999

    White-Faced Fawn Rejected By Mother At Birth Is Given Happy Home At Animal Farm
    –http://www.huffingtonpost.com/2015/06/02/rejected-white-faced-fawn-michigan_n_7494792.html

Leave a Reply