Bà con cô bác toàn thể dân Việt Nam hãy cẩn thận và thận trọng khi ký giấy lúc đi tiêm vaccine nha. Chúng tôi mới được biết có một loại giấy bắt người tiêm ký mà rài bẫy người dân nè.

Thêm một tờ ở nơi khác nè .

Đúng như người ta nói: thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Bà con nhớ tỉnh táo và đọc kỹ nha, họ đang dùng đủ trò, đủ thủ đoạn để gạt gẫm bà con đấy . HÃY CẨN THẬN.

Đây là bằng chứng khác họ lừa công nhân. Giấy tiêm không ghi tên vaccine cũng không đóng dấu.

Ôi sao khổ cho người dân Việt Nam phải sống trong sợ hãy, lo âu… không ai lừa, gạt, dụ khị người dân khác mà là chính hệ thống chính phủ của họ . ĐAU LÒNG THIỆT.

Người dân có không biết bao nhiêu cái phải lo. Ngoài lo sợ bịnh dịch COVID, lo sợ không có ăn, không có chổ ở, lo không có tiền đóng tiền trọ, lo không đi rút tiền được, lo không có sữa cho con uống, lo không có chổ để đẻ (vì bịnh viện không nhận), lo không về quê được, lo sợ bị nhiễm bịnh, lo không tiền đóng viện phí, lo bị vô bịnh viện, lo bị chết vì COVID, lo chết vì COVID rồi không có tiền trả tiền thiêu… bây giờ còn phải lo sợ thêm một cái nữa là lo sợ bị chính quyền gạt… lường gạt, giăng bẫy…

Có nhiều người nói nên viết thẳng vào là:
“không đồng ý tiêm vaccine trung quốc/trung cộng” hoặc là
“tôi không đồng ý tiêm vắc xin có xuất xứ trung quốc”
rồi ký tên vào.

Leave a Reply