Calif. teen called ‘brain dead’ gets feeding tube
news.yahoo.com/calif-teen-called-39-brain-dead-39-gets-110459027.html

Theo lời trong bài viết này thì luật 38 tuổi của tiểu bang Cali về vấn đề bồi thường bất cẩn khi trị bệnh (state’s 38-year-old cap on medical malpractice awards) dẫn đến chết thì bệnh viện trẻ em chỉ bồi thường cao nhất (cap) không hơn $250,000 còn nếu bệnh nhân còn sống mà không lành thì phải chịu tiền chi phí và các măc khác suốt đời và tiền này lên đến hàng triệu triệu đồng (millionssss sss ss s).

Theo lời luật sư và cậu của cô bé thì cô bé đã được gắn ống đồ ăn và ống thở (feeding and breathing tubes) hôm thứ tư, lẽ ra hai ống này phải đặt vào người cô bé 28 ngày trước.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Brain-dead girl Jahi McMath released from California hospital
cnn.com/2014/01/06/health/jahi-mcmath-girl-brain-dead

news.yahoo.com/experts-challenges-remain-39-brain-dead-39-teen-143650086.html

Jahi Mcmath Fund – gofundme.com/Jahi-Mcmath

Last update about a little girl “brain dead”:

Jahi McMath: Donations Surge to Help Move Brain Dead California Teenager to New Facility – gma.yahoo.com/jahi-mcmath-donations-surge-help-move-brain-dead-200829062–abc-news-topstories.html?vp=1

Family Fights for Daughter on Life Support – gma.yahoo.com/jahi-mcmath-donations-surge-help-move-brain-dead-200829062–abc-news-topstories.html?vp=1

Theo các bài viết sau đây thì gia đình cô bé nhỏ đang gây fund để chuyển cô bé qua nơi nhận cô ta, nhưng hiện tại sự việc giữa người nhà cô ta và bệnh viện chưa ngả ngủ vào đâu cả. Hiện tại bệnh viện không chịu mổ để gắn ống gì đó trước khi mang cô ta qua nơi khác… Bệnh viện/bác sỉ khám nói não của cô ta đã chết, cần rút ống trợ giúp nhưng phía gia đình thì cho là cô ta chưa chết vì cô ta có phản ứng khi mẹ cô ta nói chuyện…

***** Latest Updated *****

Theo mẹ cô ta nói trên trang Jahi Mcmath Fund thì cô ta vẫn còn ngủ nhưng về sức khoẻ thì stable.  “No pic lines, no catheters, no I.V, she maintains all her vitals on her own, no medicines needed.”  Đại khái là không còn lệ thuộc vào thuốc men nữa .  Bà mẹ nói rằng: bà ta cho cô ta nhiều thuốc bổ (vitamins) và dầu cá (fish oil) qua ống nuôi dưỡng (feeding tube).  Cô bé lăn nhiều cho nên bà ta phải tấn gối vòng giường .  Cô bé cho phản ứng khi đau, lạnh và chạm .  Cô bé có thể quay đầu từ trái qua phải …

***** Latest Updated: August 7, 2014 *****

Không có thông tin mới.

Published on: Aug 8, 2014 @ 09:49

Leave a Reply