Chương trình Medicare của Mỹ

 • có 7 tháng để ghi danh (bắt đầu 3 tháng trước – 3 tháng sau sinh nhật thứ 65)
 • là chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ liên bang quản trị dành cho người đi làm, có đóng thuế An Sinh Xã Hội và Medicare với số tối thiểu 40 tín chỉ
 • có 3 phần chính – Part A, Part B và Part D

Medicare Phần A (Part A – Inpatient)

 • sử dụng khi vào bệnh viện dạng nội trú
 • người hưởng medicare không phải trả/đóng phí hàng tháng
 • phải trả deductible là $1408 cho năm 2020 cho mỗi giai đoạn (mỗi giai đoạn được tính là 60 ngày nằm bệnh viện)

Medicare Phần B (Part B – Outpatient)


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 • sử dụng khi đi bác sĩ/văn phòng bác sĩ để trị bệnh
 • sử dụng ngoại chuẩn
 • người hưởng medicare phần đông phải trả $144.60 một tháng cho năm 2020
 • người hưởng medicare/người bệnh phải trả 20%, Medicare Part B trả 80%

Medicare Phần D (Part D – Drug)

 • dùng để mua thuốc theo toa bác sĩ

Chú Ý

 • Bài viết này sẽ được update thêm hay chỉnh sữa sai lệch thường xuyên, xin mời đọc giả nhớ ghé qua thường thường để biết thêm.
 • Bài viết này nhằm mục đích giúp đỡ quý vị hiểu rõ thêm về chương trình Medicare của chính phủ Mỹ để chuẩn bị trước khi về hưu.
 • Nếu có gì sai trái hay thiếu xót, xin mời quý vị góp ý ở phần Comment.
 • Tin Tức Express chỉ nhận những comment nhằm góp ý, có câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến chương trình Medicare trong bài viết này, còn những comment không có ý nghĩa hay đả phá hay phá hoại thì sẽ bị xoá ngay.
One thought on “Chương Trình Sức Khoẻ Medicare ở Mỹ”

Leave a Reply