Hôm nay vừa retrieved một số chợ trời (flea market) ở tiểu bang Florida mình.  Khi VN mới bắt đầu retrieve đâu có nghĩ nó sẽ nhiều như thế này.  Cho quý vị biết nhiêu đây chưa hết đâu, còn nữa nhưng giờ VN mỗi mắt và nặng đầu quá cho nên dừng lại ở đây, mai mốt tiếp tục.

NORTH FLORIDA 

Waldon, Florida’s Flea Markets
Waldon Flea Markets


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 • Waldo Farmers and Flea Market
  17805 US Hwy 301 Waldo, Florida 32694
  (352) 468-2255 or (352) 468-3111
  www.waldofarmersandfleamarket.com

CENTRAL FLORIDA / Trung Tâm Florida

http://tintucexpress.com/central-florida-flea-markets/

SOUTHWESTERN FLORIDA / Tây Nam Florida

http://tintucexpress.com/southwestern-florida-flea-markets/

SOUTH FLORIDA/SOUTHEASTERN FLORIDA

Bonita Springs, Florida’s Flea Markets
Bonita Springs Flea Markets

 • Flamingo Island Flea Market
  11902 Bonita Beach Rd., Bonita Springs, FL 34135
  (239) 948-7799
  www.flamingoisland.com

Stuarts, Florida’s Flea Markets
Stuarts Flea Markets

 • B & A Flea Market
  2885 S. E. US 1 Hwy., Stuart, FL
  (772) 288-4915
  www.bafleamarket.com

Miami, Florida’s Flea Markets
Miami Flea Markets 

 1. Fleamasters Flea Market
  4135 Dr. Marter Luther King Jr. Blvd., Fort Myers, FL
  (239) 334-7001
  www.fleamall.com
 2. Opa Locka, Hialeah Flea Market
  “Serving the needs of the entire community since 1985”
  12551 NW 42 Ave., Miami, FL 33054
  (305) 688-0500
  www.opalockahialeahfleamarket.net
  Open Everyday & All Day, 365 days a year, from 6 A.M. to 6 P.M.

VN hy vọng list này có thể giúp được quý vị có chổ đi rong ngày cuối tuần/ngày nghĩ/…  VN nghỉ nó cũng có thể giúp đở những ai muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền đặc biệt là những ai đang không có việc làm để có đồng vô đồng ra.

Retrieved by VN.

Leave a Reply