Chó bị hủy diệt nhân đạo/Dog soon to be euthanized

Ra tòa để giữ chó không bị hủy diệt nhân đạo :: Going to court to keep dog from being euthanized

Đây là chuyện thứ hai của mục “Những chuyện kiện tụng liên quan đến chó (Going to court because of dogs)”:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Hồi tháng rồi (tháng 10), một ông lão nọ có con chó Mỹ (Golden Retriever) lai chó Đức (German Shepherd) 2 tuổi bị quan tòa Mỹ sử tử vì tội con chó có tật xấu/bạo lực (vicious).

Câu chuyện là vầy:  con chó bị gia đình cậu bé 8 tuổi gọi cảnh sát bảo rằng con chó giết chết một con vịt con (không tìm được xát con vịt) và rượt đuổi cậu ta với ý muốn cắn (attempt to bite) cậu ấy, xong cảnh sát đến và cảnh sát gọi sở động vật (Animal Control) tới vì con chó có ý chống cự cảnh sát.  Thế là chú chó bị bắt và chờ ngày đi chết, nhưng vì có nhiều người lên tiếng nên chú chó đó được dời ngày chết lại, hình như cuối tháng này (tháng 11) thì phải.

Ông lão nói rằng chó ông ta được cột ở nhà trước khi đi nhưng không biết làm sao con chó bị xút dây.  Hiện tại nhiều người gây quỷ (vì ông không có tiền) cho ông ta để luật sư bào chữa lấy lại con chó cho ông.

Không biết lúc này con chó của ông lão này ra sao rồi.

Note: vicious có nghĩa là deliberately cruel or violent.

Man Fighting to Keep Dog From Being Euthanized
Dyersburg man fights to save pet dog from being euthanized
facebook.com/wreg3/posts/938716959490344
yahoo.com/video/man-fighting-keep-dog-being-181025574.html
on.aol.com/video/man-fighting-to-keep-dog-from-being-euthanized-518466525
wreg.com/2014/10/15/dyersburg-man-fights-to-save-pet-dog-from-being-euthanized

Chuyện thứ nhất: Những chuyện kiện tụng liên quan đến chó (Going to court because of dogs) – P. 01

Leave a Reply