Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình?

Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình? Gần đây có nhiều người cho là người Việt ở hải ngoại…

Continue Reading Tại sao người Việt ở hải ngoại ngày càng ít người cầm cờ ba sọc đi biểu tình?

Vietnam Veteran Day “Welcome Home”

VIETNAM VETERANS DAY “WELCOME HOME” on March 29, 2016 at 1 p.m. at the Veterans Wall of Honor at Heritage Park in McDonough https://www.facebook.com/WHVV.org/ https://www.facebook.com/March29VietVetDay/ http://www.ncsl.org/research/military-and-veterans-affairs/vietnam-veterans-day-legislation-and-statutes.aspx by VN Veteran Supporter…

Continue Reading Vietnam Veteran Day “Welcome Home”