Làm sao đi qua trang web khác?

Cách link qua trang web khác không cần cực khổ

Để đi qua trang kế bên dễ dàng hơn, không cần phải đánh tên trang web dài thòn chi cho lâu và rắt rối, chúng tôi chỉ cho bạn một tuyệt chiu:

 • Bạn chỉ cần nhấn vào ngây trước chữ đầu của tên trang web; thí dụ, chữ h của chử bắt đầu http:// hay w của chử bắt đầu www.
 • Nhớ là đừng buông con chuột ra, cứ giữ nguyên và kéo dài qua tận cùng tên trang web. Lúc bấy giờ đường link đó được che kín (highlight) và bạn chỉ cần bấm vào bên phải của con chuột.
 • Khi này sẽ có một list dài hiện ra, bạn chỉ cần kéo chuột xuống đến câu bắt đầu bằng chữ “Go to” và nối theo sau là tên trang web, rồi bấm trên câu đó.
  Bây giờ trang web của tên đó hiện ra.
 • Bạn chỉ cần làm vài lần thì quen thôi. Lần sao khi đi đến trang web nào mà không có đường link sống để qua trang web khác mà chỉ có đường link chết là bạn cũng có thể xem trang web khác không cần phải đánh chi cho đau các đầu ngón tay.

Chú thích:

Ý chúng tôi nói

 • Link sống (link hoạt động) tức đường link hoạt động đi thẳng được qua trang web khác không cần phải đánh từng chữ hay copy tên trang web vào khung địa chỉ internet.
  Tiếng Anh được gọi là active link.
 • Link chết (link không hoạt động) tức đường link không hoạt động đi thẳng được qua trang web khác được.  Muốn qua trang web đó thì phải cần phải đánh từng chữ hay copy tên trang web vào khung địa chỉ internet.
  Tiếng Anh được gọi là inactive link.

Highlight có nghĩa là gì?

Chuột phải hay chuột trái có nghĩa là gì?

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply