Duoi day la chi tiet cach lam mot o rau cau khong lo, gan nhu mot cai banh sinh nhat (can nang 12.5 lbs va cao 4 inches). Ban co the cat no ra an nhu cat banh bong lan, roi cam an.

Nguyen lieu:

 • bot rau cau (3 boc), ngam tron voi nuoc lanh thanh 1 lon
 • duong cat trang (6 va mut soup loai giua trung va lon)
 • sua bo (1 lon)
 • nuoc cot dua (1 lon)
 • cai dua tuoi loai nao nao hay hoi cung cai (2 cup)
 • 4 lon nuoc (loai lon dung pho soup togo, khoang 12 cup).

Cach lam:

 • Ngam bot rau cau trong nuoc lanh 3 – 5 tieng hoac de qua dem.
 • Cat/xat cai dua tuoi ra dang hat luu.
 • Bat noi nuoc len nau cho soi.
 • Cho bot rau cau da ngam vao va tiep tuc nau.
 • Khi noi rau cau nay soi lai, cho duong vao va nau tiep.
 • Tiep den la cho cai dua vao.
 • Cho sua vao khi noi rau cau nay soi tro lai.
 • Cuoi cung thi cho nuoc cot dua vao.
 • Khuay deu de tranh bi oc trau/dong o day noi.
 • Khi soi tro lai hoac mot vai dao thi tat lua.
 • Lau lau nho tro lai quay cho deu. Lam vay vai ba lan neu ban muon cai dua hoa lan deu trong o banh rau cau.

***Nho quay/khuay deu thuong xuyen. Neu khong se de bi dinh dich noi.

Ket qua cho ra mot o banh rau cau.

NguoiVietToanCau
(YouTube: NVTC-NguoiVietToanCau)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply