Gần đây video làm giá của chúng tôi bị lấy và upload lại trên YouTube dưới cái tên là

“Cách làm giá đỗ bằng rổ nhựa và khăn bông đơn giản tại nhà”

Chúng tôi đã yêu cầu người đăng đó 2 lần ở mục comment của video đó. 1 lần bằng tiếng Anh, họ không màn đến lời yêu cầu của chúng tôi, cho nên chúng tôi yêu cầu lần 2 bằng tiếng Việt, họ lại không đếm xỉa gì lời kêu gọi của chúng tôi cả. Chẳng những họ không care, họ còn lock 2 lần yêu cầu của chúng tôi ở dưới mục comment.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Họ dùng video của chúng tôi link qua trang web họ có bán sản phẩm/dụng cụ làm giá và dạy làm giá. Buồn thay, chúng tôi là người Việt ở hải ngoại, có nhiều thứ cần phải tự làm để ăn, chúng tôi làm mục đích cho những ai không mua giá được dễ dàng và các em nhỏ lớn lên ở hải ngoại biết để làm ăn trong tương lai. Có người trong nước lấy xuống, rồi upload lên lại, add dâm ba câu làm như đồ của mình, không credit chúng tôi, khi chúng tôi yêu cầu remove thì họ chẳng care, mà cũng không nói với chúng tôi một tiếng mà còn block comment lời yêu cầu của chúng tôi ra. Nếu họ muốn làm bằng tiếng Việt thì hãy yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng làm, chớ cớ sao làm vậy.

Theo tôi được biết trang web họ link từ video đó, trang web họ giới thiệu ở phần cuối video có tên là lam gia do sach dạy được đăng ký từ Hà Nội, Việt Nam.

Chú thích:
– Chúng tôi yêu cầu ngay từ lúc mới upload lên.

Đây là video gốc của chúng tôi
-https://www.youtube.com/watch?v=LpGMZQB2rYA

Còn video của họ là
-https://www.youtube.com/watch?v=x4plXx68WWk

Xin lỗi, vì những hành vi như vậy, chúng tôi đành phải nhờ đến YouTube (Flag/Report).

HơwToVN

Leave a Reply