Nếu ai thích/muốn ăn hoành thánh mà không biết cách gói chiếc hoành thành thì nên tiếp tục đọc bài này.  Dưới đây là cách gói một chiếc hoành thánh cơ bản và dể làm nhất.  Cách này không ai không làm được, kể cả các em nhỏ.

Nguyên liệu:

  • Da hoành thánh (wonton wrapper)
  • Thịt heo bằm/xay (ground pork)
  • Lòng đỏ trứng gà (egg yolk)

Cách làm:

  • Cho thịt lên miếng da hoành thánh, đặt thịt nằm ở vị trí 1/3 của miếng da hoành thánh, phía ngoài vô.  Kế đến là xếp/gấp da hoành thánh (từ ngoài vào) phủ lên thịt.
  • Gấp lại một lần nữa.
  • Bẻ hai mép miếng da hoành thành đã bọc thịt lại và kéo lại gần nhau.
  • Tha một chút lòng đỏ trứng gà lên một mép, rồi ụp mép kia lên.
  • Dùng ngón tay cái bóp mạnh xuống.
  • Đây là kết quả sau khi gói xong.
  • Sau khi trụng xong, có thể ăn với nước xúp hay ăn không.

Xin lưu ý: Xin đừng lấy/cắt xén/cọp dê các bài viết bao gồm hình ảnh trên trang NguoiVietToanCau.com khi chưa có sự đồng ý/cho phép của NguoiVietToanCau.com.

NguoiVietToanCau

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply