TinTucBay.com

Tin Tuc Bay.com, this site, cũng là trang web tin tức nhưng mà hình thức có hơi khác.  TinTucBay.com không có tin video, họ chỉ có tin được tóm lại từ tin Mỹ.  Nói đúng ra họ chủ yếu đưa những tin nỗi bật nhất hoặc có hữu ích và thông dụng nhất.

www.tintucbay.com

TinTucVietToanCau.com

Trang web này chủ yếu là video tin tức từ các đài người Việt khắp nơi.  Ngoài ra còn có các video về các mục được bà con hoan nghênh nhất.  Chủ yếu trang web này là trang trung gian nhằm nối nơi đưa tin và người xem tin.

www.tintucviettoancau.com

YouTube channel: tintucviettoancau

http://www.youtube.com/user/tintucviettoancau

Nguoi-Viet.com

Nguoi-Viet.com là trang web của báo người Việt ở tiểu bang Cali (California).  Họ đưa tin hàng ngày đến người Việt nơi đây.  Họ có tin trên trang YouTube và được đăng hàng ngày.  Nói chung họ cũng đưa những tin quan trọng và cần thiết bằng tiếng Việt đến người dân nơi đây.

www.nguoi-viet.com

YouTube channel: nguoivietonline

http://www.youtube.com/user/nguoivietonline

VienDongDaily.com

Vien Dong Daily.com cũng là trang web tin tức ở Cali mà hình như họ cũng gần báo Người Việt thì phải và họ cũng cùng chung mục đích chính là đưa tin và các bài viết quan trọng đến người đọc.  Họ có phần khác với Báo Người Việt là họ không có video tin tức hàng ngày trên YouTube.  Tin tức trên trang web của họ cũng khá phong phú.

www.viendongdaily.com

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply