Quyền lợi của một nhân viên rất quan trọng, mình cũng nên đọc sơ qua để biết thêm và để khỏi bị ai ăn hiếp đặc biệt là người Việt làm cho người Việt hoặc người Việt mới qua Mỹ không rành đường đi nước bước, không biết tiếng Anh… Giờ đây có bảng tiếng Việt thì đỡ đi phần nào. Bảng tiếng Việt này không phải tintucexpress dịch lại đâu mà do sở lao động Mỹ cung cấp đó. TinTucExpress chỉ có cái công là lấy xuống rồi upload lên đây, thông báo cho mọi người biết và đi phát tán khắp nơi thôi.

CÁC QUYỀN LỢI CỦA NHÂN VIÊN
THEO ĐẠO LUẬT TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG
Luật đòi hỏi chủ nhân phải dán bích chương này ở nơi mà nhân viên có thể nhin thấy dể dàng.
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA LIÊN BANG
$7.25 / GIỜ
BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2009

minwageViet


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Còn đây là bảng tiếng Anh cho những ai muốn tìm hiểu bằng tiếng Anh hay in ra dán lên vách nơi tiệm quán của quý vị.

Fair Labor Standards Act
Federal Minimum Wage
EMPLOYEE RIGHTS
UNDER THE FAIR LABOR STANDARD ACT
FEDERAL MINIMUM WAGE
$7.25 PER HOUR
BEGINNING JULY 24, 2009

minwagep

Leave a Reply