Hôm nay tintucexpress có tài liệu mới nè, đặc biệt dành riêng cho những người chưa có quốc tịch Mỹ. Học không nổi cũng ráng mà học nha mọi người, không thôi lạng quạng bị tống về Việt Lam đó. Bị phạm tội nhẹ/nặng rồi thì là có điểm dơ, mai mắn được ngồi mãi trong trại tù ở Mỹ, không thì bị tống về Việt Nam, đừng có dỡn ngươi. Ráng mà liệu đấy. TinTucExpress sẽ cố gắng mang đến những thông tin cần thiết cho quý vị để quý vị có một tấm môn bài lận thân, ăn ngon, ngủ ngon, còn phần còn lại là do quý vị. Theo TinTucExpress thì nó không khó nếu lòng mình muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, nó còn dễ hơn rất nhiều thứ. Quý vị mai mắn lắm đó, có tintucexpress cung cấp tài liệu cho quý vị chớ khi đại gia đình của TinTucExpress muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không có ai giúp mà tài liệu thi cũng không có, lúc đó không biết đi đâu để điền đơn/lấy mẫu đơn, không ai chỉ dẫn, không ai cho đơn… Lúc đó có người biết mà cứ giữ tro tro, muốn mình là người độc tôn… bởi vậy lúc đó mấy cái dịch vụ điền đơn thi quốc tịch Mỹ ở tại Mỹ rất thịnh hành và kiếm cơm đã luôn, phuây phuây, tà tà… có học hành con khỉ móc gì, sợ chưa học hết tiểu học thời cộng sản nữa nói chi là thời cộng hoà, có nói tiếng Anh rành hay khá tiếng Anh gì chỉ có một cái mẫu đơn copy tới lui thôi… ngồi không ăn bát vàng… ai tới thì điền đơn rụp rụp trong vòng 15 phút vớt vài trăm đến vài ngàn đô, xong đứng dậy sang phòng kế bên đập thùng rầm rầm, lần thua mười mấy ngàn đô đâu có ngán. Trong khi mọi người phải làm phòng, rửa chén cho nhà hàng/quán ăn, may đầu tắc mặt tối chỉ kiếm được có 4 đồng mấy một giờ chưa trừ thuế nhưng lúc đó những người này ai ai cũng cắn răng, chịu khó học để có tấm bằng quốc tịch Mỹ vì trước khi rời cổng phi trường lên máy bay rời khỏi Việt Nam họ đã bị làm nhục và tước đi tất cả mặc dầu họ đi chính thức được hai bên công nhận. Việt Nam là quê hương của họ, nơi họ được sinh ra, cha mẹ ông bà dòng họ anh em của họ ở đó mà họ đã bị buột phải coi nơi đó là nơi xa lạ với họ. Ở tại phi trường họ bị buột phải lột hết quần áo để tụi nó ngắm nghía, mò mẵm, sờ sẫm… đàn bà lẫn đàn ông bao gồm con gái con nít… họ còn phải nhận cái đau đớn hơn là bị bắt buột phải thề thề là từ rài về sau họ không còn là công dân Việt Nam, không còn là người Việt Nam, họ làm gì không có liên quan gì đến Việt Nam, Việt Nam không có liên quan gì tới họ nữa… Đến nay đã gần 30 năm những tiếng Bắc Kỳ ba đời bần cố nông đó vẫn còn vang vang mãi bên tai của những người này…

Các Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch

Phía dưới có phần tiếng Anh nữa.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
Immigration-Viet

Còn đây là phần 100 câu hỏi bằng tiếng Anh. Chỉ cần học thuộc lòng mấy câu này là coi như hơn nữa chặn đường rồi đó.

Civics (History and Government) Questions for the Naturalization Test

  • AMERICAN GOVERNMENT A: Principles of American Democracy B: System of Government C: Rights and Responsibilities
  • AMERICAN HISTORY A: Colonial Period and Independence B: 1800s C: Recent American History and Other Important Historical Information
  • INTEGRATED CIVICS A: Geography B: Symbols C: Holidays
100-Questions-and-Answers-for-US-Naturalization-Test

Good luck everybody.

One thought on “Các Câu Hỏi về Công Dân cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch / 100 CIVICS QUESTIONS FOR THE NATURALIZATION TEST”

Leave a Reply