Black April Memorial Service marking 41 years the Fall of Saigon

and

Vietnamese-American Veterans of the Vietnam War Day

Central Florida Veterans Memorial Park

(Vietnamese American Monument)

2380 Lake Baldwin Lane, Orlando, FL 32814

Saturday, April 30, 2016

Contact Information
VN3KT@yahoo.com

by Vietnam Unforgettable Memories Foundation

Published: April 12, 2016 (3 months ago)
Category Announcement – Thông Báo
Community – Cộng Đồng
Location Orlando, FL 32814

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply