Hôm nay rãnh rỗi ngồi nhớ lại cuộc hành trình báo chí ở Florida mình.  Tôi không biết nói sao nữa, thôi thì chỉ biết liệt kê hết các tờ báo đã và đang phục vụ trong cộng đồng người Việt Florida.  Hay dỡ chắc cũng tùy thuộc vào người đọc.  Bây giờ nói vậy thôi chớ 20 hay 30 năm nữa mong mõi có người chê dỡ chắc còn khó hơn lên trời.  Thử tưởng tượng xem 30 năm nữa còn được bao nhiêu người biết đọc hay viết tiếng Việt đây, mà dầu cho có biết đọc biết viết đi nữa cũng chưa chắc ai màn đến vì hầu như các thế hệ này lấy tiếng Anh làm chính và đọc tin tức hay thông tin báo Mỹ có nhiều thông tin hơn…  Một ngày nào đó báo chí tiếng Việt ở Mỹ sẽ lặng lẽ nằm vào một góc.  Nhiều lúc tôi còn có một tưởng tượng mà mọi người sẽ cười khi tôi nói ra.  Tưởng tượng mà nhiều lúc tôi cũng nghỉ không thể nào.  Đó là các tờ báo phải trả tiền người xem… 🙂

Thôi bây giờ trở lại báo chí ở Florida qua bao năm tháng.  Tôi nhớ không lằm các tờ báo lâu đời nhất là

 • Báo Gia Đình (hiện còn đang hoạt động)
  Office ở
 • Báo Người Việt (hiện còn đang hoạt động)
  Office ở West Palm

Bây giờ thì có các báo sau:


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?
 • Báo Trẻ
  Office ở Orlando; hình như trước kia có văn phòng hay chi nhánh gì đó ở Saigon, nhớ không lầm là vào thập niên 2000’s thì phải.
 • Báo Saigon Nhỏ
  Office ở Tampa; hình như franchise của báo Saigon Nhỏ (Little Saigon) thì phải, tại hạ không chắc lắm, nếu sai, xin quý vị cho biết ở phần mục comment phía dưới.
 • Báo Diều Hâu
  Office ở Orlando; báo này được thành lập mấy năm trước.
 • Báo Việt Sống
  Office ở Tampa; báo này mới thành lập gần đây.

Hình như khoảng hơn 10 năm trước có tờ báo

 • Báo Saigon Mới
 • Florida Việt Báo
  Office ở Miami

Còn nữa không thì tạm thời tôi không nhớ ra.  Khi nào nhớ ra sẽ thêm vào.  Nếu quý vị nào biết thì xin mời chia sẽ cùng tôi ở mục comment (góp ý kiến) phía dưới.

By admin

Leave a Reply