Thanh phan:

– Bot gao (1 chen)
– La dua (cang nhieu thi mau cang dam)
– Nuoc cot dua (3 muong an canh)
– Muoi (1 ti)
– Duong (3 muong an canh)

Chuan bi:

1. Ngam bot/te bot
– Cho bot gao vao tho nuoc lanh, cho 1 chut muoi vao, quay deu.
– Khi bot lang xuong, chac bo nuoc trong, chac cang sat cang tot.

2. La dua
– Rua sach, cat nho.
– Cho vao coi gia hoac cho vao may xay nhuyen.
– Vat lay nuoc. Cho nuoc vao vai ba lan de vat lay nuoc la dua.

Cach lam:

1. Cho nuoc vao xung, van lua, nau soi.

2. Pha bot
– Chia bot sau khi ngam thanh 3 chen.
– Moi chen bot cho 1 muong canh duong va 1 muong canh nuoc cot dua.
– Cho nuoc la dua vao 2 chen (1 chen that dam, 1 chen lot), giu nguyen 1 chen.
– Cho nuoc vao day moi chen.
– QUAY DEU

3. Hap banh
– Khi xung nuoc soi, cho khuon/tho (thuy tinh) vao, day nap lai.
– Khi khuon nong thi bat dau hap banh.
– Moi lan do banh, cho khoang 3-5 va nho/1 va lon bot vao.
– Khi lop bot do hoi dac lai, cho lop bot mau khac tiep vao hap.
– Cu the, do bot hap cho den het bot.

Ket qua:

Voi lieu luong do, cho ra 1 tho thuy tinh banh hap bot gao nuoc cot dua.

Cach an:

Ban co the an khong nhu vay theo kieu banh da lon hoac an nhu an banh man khong nhan hoac an nhu mon banh duc cua nguoi Bac.

An theo kieu banh man khong nhan: xan banh cho vao dia/to nho, cho nuoc mam dam/pha vao, cho nuoc cot dua thang vao roi an. Neu co gia trung hay rau song hoac dua chua thi cho vao luon.

An theo kieu banh duc: xan banh cho vao to, cho nuoc mam vao,… an. Neu co cha thi cho vao luon chac cung ngon.

Chu y:

Thoi gian hap banh
– Lop banh dau tien thi hoi lau, dan dan ve sau thi bot cang mau chinh. Co nghia la lop banh tren cung chinh mau nhat. Cai nay chi ap dung cho tho thuy tinh thoi, con may khuon khac minh khong chac.

Moi khi cho bot vao, nho quay cho bot deu truoc khi do vo khuon nha.

Neu muon mau lop banh dam hon nua ma lo pha bot dung lieu luong roi thi cho nuoc la dua chay vao.

Cách làm Nước Cốt Dừa


NguoiVietToanCau
(YouTube: NVTC – NguoiVietToanCau)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply