Nguyen lieu:

 • 1 chen bot gao + 1 muong an canh bot gao
 • 3 muong an canh duong (muong ngang)
 • 1 hop nuoc cot dua 13.5 fl oz/400 ml (3 muong an ngang cho banh, con lai de lam nuoc cot dua)
 • nuoc
 • muoi

Cach lam:

Truoc khi pha bot/tron bot, bat xung nuoc cho soi. Cho mam de hap banh vao hap cho nong.

Phan banh

 • Bot gao – cho nuoc va 1 ti muoi vao, quay deu, ngam. Doi bot lang xuong, chac bo nuoc trong phia tren di.
 • Cho duong, muoi va nuoc cot dua vao, quay deu.
 • Lay chen luong bot do va cho vao mot cai to khac.
 • Sau khi luong het bot do, cho nuoc vao chen them. Cho nuoc lam sao thanh tong cong la 3 chen bot lan nuoc lan duong lan nuoc cot dua.
 • Khi mam/khay nong, cho bot vao hap.
 • Do bot vao mam 2 lan, lan dau hoi ich bot hon lan sau.
 • Hap 30 phut den 2+ tieng de bao dam bot chin. Neu xung rong lon, hoi nuoc nhieu thi banh mau chinh hon la cai noi nho.
 • Khi bot chin, tat lua va de banh cho nguoi.

Phan nuoc cot dua

 • Cho phan nuoc cot dua con lai vao cai noi nho.
 • Bat len bep nau.
 • Ray khoang 1 muong an canh bot gao (muong ngang) vao.
 • Cho mot chut muoi vao (khoang 1/4-1/3 muong ca phe).
 • Cho khoang 5 muong ca phe duong cat trang vao.
 • Khuay deu tay cho den khi bot chin thi tat lua.

Phan nuoc mam pha

 • Co the dung mot trong cac cach lam nuoc mam nay de pha. Khong nen dung cach lam nuoc mam cham do xao vi nuoc mam nay qua man va dam da de an banh hap.

Phan dua chua

Cach an:

 • Lot vai mieng banh hoi duoi day to hay dia.
 • Xan bot va cho len banh hoi.
 • Cho nuoc cot dua va nuoc mam pha len.
 • Neu an dua chua thi cho mot chut vao.

Chu y:

 • Duong va nuoc de pha bot nho luong ngang muong thoi nhe. Con neu mut day/cao len thi nen cho them nuoc, khong thoi banh se hoi cung sau khi hap.

Cách làm Nước Cốt Dừa

Nguoi Viet Toan Cau
(Youtube: NVTC – NguoiVietToanCau)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply