Nếu bạn muốn lấy bằng nail nhưng không biết nơi nào để lấy, chúng tôi xin liệt kê một vài trường cho bạn biết.  Chúng tôi đọc báo và nhặt vòng vòng chớ không có quảng cáo cho họ.  Để có thông tin chính xác, bạn cần liên lạc đến nơi trường đó để biết thêm chi tiết.

Orlando, FL

Artistic School of Nails & Cosmetology, 5304 E. Curry Ford Rd, Orlando, FL 32812, (407) 496-0062.  Language: Bilingual (English,…)
Theo mẫu quảng cáo của họ trong tờ Job Finder USA thì trường này có chương trình dành cho VA (VA approved), chương trình trả dễ (flexible payment plan), financial assistance cho những ai sống trong vùng Orange và hội đủ điều kiện. Còn nữa họ bớt $500 cho toàn bộ các chương trình học nếu bạn đem mẫu quảng cáo đó đến và mẫu quảng cáo đó chỉ có hiệu quả trong vòng 2 tuần theo ngày của báo. Bạn có thể lấy mẫu báo đó trong chợ như Publix,… Còn đây là giá cả họ đăng trong mẫu quảng cáo đó tuần này: Nail Specialist $1,395.00 (nếu trả tiền mặt thì $999), Facial/Skin Specialist $2,995.00, Barber Program $3,840.00Cosmetology Program $7,195.00.


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

World Beauty Academy, 1111 E. Colonial Dr, Orlando, FL 32803, (407) 893-6669, M-F 9:30 a.m. to 7:30 p.m.  Language: English, Spanish
Các thông tin của trường này thì chúng tôi cũng lấy từ báo tìm việc Job Finder USA của tuần này. Theo mẫu quảng cáo cho biết trường này cũng có chương trình trả theo kỳ (Payment Plan Available). Phí học bằng Nails là $550, Skincare $1,200, Full Specialist (Nail, Facial, Waxing) là $1,600Hair Stylist là $3,500. Ngoài ra, họ còn có các chương trình khác như Eyelash Extension $300 bao gồm dụng cụ, Facial and Eyebrow Threading $200, Permanent Make-Up $1,200, Body Tattooing $1,200Glycolic Peel $150.

Pro-Nails & Beauty School, Inc., 11631 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32817, (407) 384-7133, M-S 10:00 a.m. to 8:00 p.m., Sun 12:00 p.m. to 5:00 p.m., License #3111
Đây là các lớp học của họ: Nails, Facial/Wax, Full Specialist, Cosmetology, Barber, Permanent Make-up, Hair Braiding, Body Wraps, Body Massage, Microdermabrasion, HIV/AIDS

Nhớ trở lại, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm các trường khác.

Leave a Reply