Các bài khác liên quan đến thi quốc tịch Mỹ.

TIẾNG VIỆT

100 câu Hỏi và Đáp về Công Dân

Các câu Hỏi của Công Dân về Miễn Trừ 65/20


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

Phần đọc (reading) và viết (writing), xem phía dưới của mục ENGLISH.

Cách sử dụng các trang dưới đây:

  • Mũi tên quẹo xuống (Next Page) là đi qua trang kế .
  • Mũi tền cong lên (Previous Page) là trở về trang trước.
  • Page 2/11 tức có nghĩa là đang ở trang thứ nhì của tổng số 11 trang.
  • Dấu – (Zoom Out) là đổi trang nhỏ xuống.
  • Dấu + (Zoom In) là đổi trang lớn lên.
  • Zoom 100% là đang ở dạng 100%.

100 câu Hỏi và Đáp về Công Dân

100-cau-Hoi-va-Dap-ve-Cong-Dan

Các câu Hỏi của Công Dân về Miễn Trừ 65/20

Cac-cau-Hoi-cua-Cong-Dan-ve-Mien-Tru-65-20

ENGLISH

100 Civics Questions and Answers

100-Civics-Questions-and-Answers

Civics Questions for the 65/20 Special Consideration

Civics-Questions-for-the-65-20-Special-Consideration

Reading Test Vocabulary List for the Naturalization Test

Reading-Test-Vocabulary-List-for-the-Naturalization-Test

Writing Test Vocabulary List for the Naturalization Test

Writing-Test-Vocabulary-List-for-the-Naturalization-Test

Leave a Reply