Ba bị đụng xe 17/4/2005, xe Mỹ Ford truck khủng/loại lớn chớ không phải loại nhỏ đụng đích xe truck Nhật Tacoma loại thường nhỏ bé/mỏng manh của Ba, rồi xe Ba dội mạnh vào xe mé trước, xe van/xe gia đình loại ích nhất 8 chỗ ngồi… Cuối cùng Ba không chịu mỗ, chịu sống với nó suốt đời, đau, đau nhói, đau truyền miên đến bất cứ lúc nào…

Leave a Reply