Entertainment news: Here are the total gross and the number of week (wk) in the box office of each movie.

 1. The World’s End ($8.8M/wk.#1)
 2. You’re Next ($7.0M/wk.#1)
 3. The Mortal Instruments: City of Bones ($14.1M/wk.#1)
 4. Kick-Ass 2 ($22.5M/wk.#2)

Source: Yahoo/Movies/box office at August 28, 2013 11:20 p.m. Finance news:   1 dollar of your currency can exchange upto

 1. 21075 VND ($1 United States Dollar, USD),
 2. 20297.2109 VND ($1 Canadian Dollar, CAD),
 3. 28298.5426 VND ($1 Euro, EUR),
 4. 19148.42 VND ($1 Australian Dollar, AUD),
 5. 216.665 VND ($1 Japanese Yen, JPY),
 6. 33044.569 VND ($1 British Pound, GBP),
 7. 2717.8556 VND ($1 Hong Kong Dollar, HKD),
 8. 332.7019 VND ($1 Indian Rupee, INR),
 9. 481.2743 VND ($1 Philippine Peso, (PHP),
 10. 2076.7844 VND ($1 South African Rand, ZAR),
 11. 1620.9668 VND ($1 Mexican Peso, MXN),
 12. 3441.0972 VND ($1 Chinese Yuan, CNY),
 13. 21075 VND ($1 Cuban Peso, CUP),
 14. 18.8737 VND ($1 South Korean Won, KRW),
 15. 23.4167 VND ($1 North Korean Won, KPW),
 16. 16823.1103 VND ($1 New Zealand Dollar, NZD).

Source: Yahoo Finance/Currency August 20, 2013 at noon.

 

<iframe width=”640″ height=”500″ src=”//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLu4zcWA5VP42mAos_bmbchUrKaRmYLRDk&amp;rel=0;autoplay=1&amp;modestbranding=1&amp;autohide=1&amp;showinfo=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

By admin

Leave a Reply