An Gi Hom Nay O My [DINNER] 6?

Hom nay an con don gian hon hom qua rat nhieu… Lam bieng… An com voi kho va ca chua cham nuoc mam toi ot giam duong. Don gian ma ngon, co luc thay ngon nhieu khi an thit hoai.

An diet 🙂 🙂 🙂

Ai muon diet an nhu vay bao dam la khong the nao len can noi ma nhung ngay dau con tuot can nua, tuot den muc khong con tuot nua thi dung lai va dam chan tai cho, van bao nhieu pound do mai. Ai khong tinh thi lam thu di thi biet lien.

Nguoi viet: TT
Tin Tuc Expess (TinTucExpress.com)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply