An Gi Hom Nay O My [DINNER] 7?

Hom nay an com hap voi mi chay xao hap va hot dog hap nhe moi nguoi.

Moi dau chi dinh hap com an thoi. Khi ruoi nuoc noi com nho den may cai hot dog the la cho 2 cay hot dog vao hap. Khi com hap xong thi hot dog cung chin lai nghi ra cho mi xao chay hom hom xao an con ma hoi sang xao rao lai vao. Khi cho mi xao vao la tat lua lien, lay hoi nong lo con lai thoi. Com hap co hot dog cung ngon, nuoc tu cai hot dog nho xuong com lam com an rat ngon. The la cai noi com nho nho co 3 mon – com trang, mi xao chay, hot dog.

Quen keo nuoc mam dam toi ot giam duong nua. Dau the thieu no duoc nhat la mua COVID nay.

Tuy hom nay an khong co canh gi het nhung bu lai co ro rau la tia to, rau cang cua va rau dap ca.

An xong con co vai trai khe an trang mieng.

Luc nay khong biet sao lam bieng qua, khong co viet ve an gi hom nay het. Lam bieng ma buon ngu nua. Moi viec deu binh thuong, khong co gi het, moi nguoi dung lo lang nhe. Voi lai het bin roi, khong co de su dung con chuot, lan bang ngon tay cuc qua. Noi di ghe cho mua bin ma lam bieng ghe cho nen khong co bin (battery). Nho vay ma may bua nay di ngu som, 9 gio toi la di ngu roi, 3 gio sang la thuc, co hom ngu luc 8 gio thuc 2 gio sang nhung cung co hom ngu (hom kia hom kia) ngu tu 9 gio toi cho den 12 gio trua hom sau luon. Hom nay gan 11 gio toi roi chua ngu, dang post cai nay ne nhung ma mat rat buon ngu. Chac xong la ich ra ngu lien.

Nguoi viet: TT
Tin Tuc Expess (TinTucExpress.com)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply