Để xem toàn bộ 5 bài học tiếng Anh từ VOA (23 đến 27 tháng 3), xin mời vào đây nhe bà con.

Còn các từ tiếng Anh học từ VOA Learning English (Vietnamese version) ở bên dưới.

Published on Mar 23 – 27, 2016

The Future of Bitcoin (VOA) – Tương Lai của Đồng Bitcoin (Economic Reporting)

  • create, mysterious, community, store, rule, fee, drug, supporter, investment, similar to, estimate
  • – tạo ra, – bí ẩn, – cộng đồng, – lưu giữ, – quy định, luật lệ, – phí, – ma tuý, – người ủng hộ, – sự đầu tư, – tương tư như, – ước tính

“They” is the Word of the Year (VOA) – “They” Là Từ Của Năm (Education Report)

  • expert, vote, singular pronoun, correct, debate, explain, identify, transgender, replace, argue, decision, express
  • – chuyên gia, – bình chọn, – đại từ số it, – đúng, chính xác, – cuộc tranh luận, – giải thích, – xác định, – người chuyển giới tính, – thay thế, – lập luận, – quyết định, – bày tỏ

Mucus and Phage (VOA) – Chất Nhầy và Phage (Health Report)

  • cold, runny nose, drip, benefit, bacteria, illnesses, cell, infect, layer, lung, pollution, outbreak, harmful bacteria
  • – chứng cảm lạnh, – mũi chảy nước, – nhỏ xuống,- lợi ích, – vi khuẩn, – bệnh tật, – tế bào, – nhiễm, – lớp, – phổi, – ô nhiễm, – đợt bùng phát, – vi khuẩn có hại

Ancient Evidence of War (VOA) – Bằng Chứng Cổ Xưa Của Chiến Tranh (Scienc Report)

  • evidence, scientists, violent attack, arrow, investigator, victim, describe, skeleton, bound, bone, warfare
  • – bằng chứng, chứng cứ, – các nhà khoa học, – vụ tấn công, bạo lực, – mũi tên, – nhà nghiên cứu, – nạn nhân, – mô tả, – bộ xương, – bị trói, cột, – xương, – chiến tranh,

Has a Ninth Planet Been Discovered? (VOA) – Có Phải Tìm Được Hành Tinh Thứ Chính (Technology Report)

  • giant planet, solar system, discovery, mathematical modeling, publish, orbit, ancient times, telescope, impact, news agency, worth,
  • – hành tinh khổng lồ, – hệ mặt trời, – khám phá, phát kiến, – mô hình toán học, – đăng tải, – quỹ đạo, – thời cổ đại, – kính viễn vọng, – tác động, – cơ quan thông tấn, hãng tin, – đáng

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

One thought on “5 Bài Anh Ngữ Đặc Biệt (VOA) – Bitcoin, “They”, Mucus, War, Planet”

Leave a Reply