30/4 trong mắt thế hệ hậu 75 (VOA) – VOA Tiếng Việt -https://youtu.be/hqG3n-BkJhM?t=1773

Great comments:

Ngày 30/4 là ngày hận CS của thế hệ con cháu miền Nam, con xa cha xa mẹ, gia đình tan nát, đói khổ… nhiều đứa trẻ ra đời không có cha bên cạnh hay lớn lên không cha không mẹ bên cạnh, cha đi tù cải tạo 5, 10, 15 năm…


Chán quá, chán quá, nói hoài, nói mãi...
Việt Nam vẫn còn là cộng sản, vẫn là "con đường đi lên chủ nghĩa xã hội"
là ở đâu? Disney World? Disney Land? Gator Land? trên chị hằng?

“Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào .”

Ở Việt Nam trên tất cả các mạng xã hội có một lực lượng dư luận viên cực kỳ lớn… lưc lượng của 47…

Ở phút 30:48 – 30:51, 43:50 – 43:56 bị chặn hay ép tiếng, chắc phía Việt Nam quá, khúc quan trọng nhưng chắc nguy hiểm cho đảng ăn cướp/đảng khủng bố cho nên chặn/ép sóng internet… Nếu vậy thì càng tốt, chứng tỏ cho bà con nhân dân toàn quốc toàn thế giới biết cộng sản việt nam thế nào, ra sao thôi…

…không phải sự mâu thuẫn của nhân dân với nhân dân, sự mâu thuẫn của nhân dân với chính quyền, chính quyền muốn hòa giải gì chính quyền cần hòa giải với nhân dân, chứ nhân dân không có nhu cầu hoà giải với nhân dân, chúng tôi đâu có thù hằng nhau, vấn đề là một nữa nhân dân bên này nghe theo chính quyền đi đánh một nữa nhân dân bên kia… 32:30

Không bao giờ hoà hợp hòa giải với cộng sản… hãy nhớ nghe con cháu miền Nam Việt Nam… hãy nhớ nghe toàn bộ con cháu VNCH… hãy nhớ nghe toàn bộ con cháu người Việt tị nạn cộng sản…

46:48, trời, Trà Mi dùng bang California, Hoa Kỳ… sao có bao nhiêu đó mà cũng không giữ vững lập trường của mình vậy… từ đó đến giờ người Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ dùng là tiểu bang, dám chắc là Trà Mi cũng dùng từ “tiểu bang” không biết bao năm rồi, bây giờ chạy theo dùng từ bang… chữ bang này là do các báo và đài của cộng sản dùng khởi đầu…

Nhiệm vụ quan trọng cho tất cả người cha người mẹ của con cháu VNCH hay người Việt tị nạn cộng sản hay người tị nạn cộng sản là phải nói và nhắc nhở con cháu mình là đừng bao giờ chơi với cộng sản, đừng nghe những gì cộng sản nói, đừng quan hệ với cộng sản, đừng hang around với cộng sản, hãy tránh xa cộng sản càng xa càng tốt… và dặn con cháu có nhiệm vụ là phải truyền khẩu vụ này cho tất cả con cháu của thế hệ kế tiếp và mãi mãi… phải nhắc kỹ rằng ngày nào Việt Nam còn cộng sản thì đừng bao giờ đặt chân lên đất nước Việt Nam… lạng quạng là mất mạng hay ngồi tù hồi nào không hay… chết mà không biết mình chết vì nguyên nhân gì… đặc biệt là con cháu chúng ta không biết tiếng Việt hay không biết tiếng Việt rành và sống ở xứ tự do, không hiểu cái gì là cộng sản… nhớ nhớ nhe.. nhắt càng kỹ càng tốt…

Bài thơ hay???

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.

Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn!

Leave a Reply