Đố bạn biết 10 tiểu bang trong nước Mỹ mà người có thẻ tín dụng có mức nợ thẻ cao nhất là tiểu bang nào?

Thôi bây giờ cho bạn biết đó là tiểu bang nào.  Con số sau đây là mứt nợ trung bình của một người và tín theo quí.

 1. Đầu tiên là tiểu bang Alaska (AK) với trung bình nợ là $4,653 và ích hơn năm ngoái $7.
 2. Kế đến là tiểu bang New Jersey (NJ) với nợ trung bình là $4,593, so với năm ngoái tăng $63.
 3. Tiểu bang Connecticut (CT) đứng hàng 3 với nợ trung bình là $4,500 tăng $71 so với năm ngoái.
 4. Maryland (MD) đứng hàng thứ 4 với $4,355 nợ trung bình và tăng $50 so với năm ngoái.
 5. District of Columbia (DC) với nợ trung bình là $4,332, tăng $84 so với năm ngoái.
 6. Delaware (DE) – $4,272 nợ trung bình, tăng $15 so với năm ngoái
 7. Georgia (GA) – nợ trung bình là $4,251, tăng $14
 8. Virginia (VA) – $4,225, tăng $79
 9. Rhode Island (RI) – $4,178 và tăng $59 so với năm ngoái
 10. Colorado (CO) – $4152 giảm $21

Alaska, New Jersey, Connecticut and Maryland vẫn giữ ở vị trí năm ngoái.

Còn cách tính chắc họ cộng toàn bộ tiền nợ của các người thiếu nợ rồi chia cho số người có nợ lẫn số người không nợ.  Cho nên lỡ thiếu vài chục đến một hay hai trăm ngàn cũng đừng buồn mà hãy bình tĩnh giải quyết.

Thôi mình ngưng ở đây, hôm nào tiếp cách tính của họ.

Source:

 • The States With the Most Credit Card Debt
  http://blog.credit.com/2014/12/the-states-with-the-most-credit-card-debt-103353/
 • 10 States With the Highest Credit Card Debt
  http://www.cheatsheet.com/personal-finance/10-states-with-the-highest-credit-card-debt.html/?a=viewall#ixzz3VqvFJAq6
 • What is the Average Credit Card Debt in America?
  http://www.credit.com/debt/average-credit-card-debt/

Xin lưu ý: Toàn bộ bài viết trên trang TinTucExpress.com do Tin Tức Express quản lý và bản quyền đều thuộc về người viết/tác giả. Xin đừng tái sử dụng (cắt, copy...) dưới bất cứ mọi hình thức kể cả đăng trên hay chạy týp hoặc thâu dạng audio/snapshot trên YouTube, Facebọok... Các báo chí, đài, YouTuber không được lấy hay in ấn lại các bài viết trên TinTucExpress.

Leave a Reply